Wizyta u Fotografa Kula/Stafyniak
Projekt został zrealizowany wraz z Pawłem Kulą

Fotografie wystawione na widok publiczny w gablotkach zakładów fotograficznych są doskonałą reklamą, a także kształtują gusta przyszłych klientów. To, co jest proponowane najczęściej jest akceptowane. Zdjęcia atelierowe to przede wszystkim charakterystyczna maniera - jesteśmy portretowani zgodnie ze stosowanym przez wykonawcę zlecenia kanonem estetycznym wraz z całym naddatkiem kolumienek, starych rowerów malowanych teł. Zdjęcie musi być profesjonalnie wykonane i pokazywać klientów w sposób najlepszy z możliwych. Zdjęcia z zamkniętymi oczami i ukazujące przypadkowe grymasy są eliminowane. Wizyta u fotografa/fotografki zazwyczaj związana jest z wydarzeniem, które warte jest uwiecznienia - wykonane zdjęcia zagoszczą w intymnych przestrzeniach prywatnych mieszkań i rodzinnych albumów. W gablocie zakładu obrazy te stają się częścią sfery publicznej - przekaz konwencji zaczyna dominować, a konkretni bohaterowie rozpływają się w anonimowości.


Nasze działanie od początku zakładało anonimowość, ale chcieliśmy zostać sfotografowani.

Prace zostały zrealizowane 26 listopada 2009 roku podczas sesji w czterech zakładach fotograficznych jako typowe zlecenie komercyjne. Część zdjęć wykonano według naszych sugestii aczkolwiek ostateczny efekt był zazwyczaj wynikiem wypracowanego kompromisu: sumą naszych oczekiwań i tego, co wykonawca zlecenia mógł zaakceptować jako efekt własnej pracy. Fotografie te były prezentowane w zewnętrznych gablotach, gdzie współbrzmiały z innymi zdjęciami przez kilka tygodni.

Projekt został zrealizowany w ramach festiwalu MIKRO_MAKRO w Słupsku 

Project was realised together with Paweł Kula


Photographs in a shop window of a photographer's studio usually are a promotion, inviting people to come in and have a photo taken.
The pictures mould taste of future clients. Studio's portraits are marked by particular manner: we are portrayed according to prevailing aesthetic styles and conventions, with fake columns, old bicycles and painted background. A picture must be taken with no mistake and clients should look in the possibly best way. Pictures with closed eyes and random faces are corrected or deleted.
An appointment at the photographer's studio is usually linked with an event that is worth of immortalizing. 
The pictures will stay in intimate spaces: private houses and family albums. The same photos in a wall display become a part of public space - their overwhelming style starts to dominate and particular people on the photos are cloaked with anonymity.


We intended to be photographed and stay anonymous.


Works have been made  26th of November 2009 during four sessions in different photo studios. The pictures have been taken as a regular commercial service. Some of the photos have been taken according to our directions, nevertheless sometimes we were losing control during our visits at photo's studios.
The eventual outcome was a melange of our and studio's photographers expectations and different visions about the photos. Next the pictures were presented in wall displays among other  photographs.

A Photographic Appointment was realised in the framework of MIKRO_MAKRO Festival in Słupsk.