BIO


BIO


Artystka wizualna, animatorka kultury i artedukatorka. Wykorzystuje media takie jak rysunek, obiekt, instalacja, fotografia. W obszarze sztuki bada język współczesnej kultury. Prowadzi warsztaty dotyczące języka sztuki. Absolwentka ASP w Poznaniu.
Współzałożycielka Stowarzyszenia Oswajanie Sztuki, którego głównym celem jest edukacja poprzez sztukę i demokratyzacja kreatywności.  Mieszka w Szczecinie.

A visual artist, a culture animator and an art educator. Uses media such as drawing, object, installation, photography. In the art field explores contemporary art and culture's language.
Leads workshops about the art and culture language. A graduate of Fine Arts Academy of Poznań.
A co-founder of Taming Arts Association, which a main purpose is education through art and democratising creativity. She lives in Szczecin.


Edukacja...Education
2008 - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
          Fine Arts Academy of Poznan 

Wybrane wystawy:
 • "Over The Rainbow", obiekt, "Rainbow Family of Living Light" w ramach Platerówki, Szczecin 2011
 • "Jedna i trzy kobiety, jeden i trzech mężczyzn", performance, galeria MISIETUPODOBA, Szczecin 2010
 • "Ruchomy pamiętnik", książka artystyczna, 2010
 •  Wystawa "Transformersi" - Galeria SCENA, Koszalin - 2010
 • Najprawdziwsze historie miłosne. Alegorie miłości we współczesnej sztuce polskiej , Muzeum Narodowe  w Szczecinie, 2010
 • "Wizyta u Fotografa"  (wraz z Pawłem Kulą), Festiwal Mikro_Makro, Słupsk 2009
 • „Pozdrowienia z pięciu miejsc”, Galeria Scena, Koszalin 2008
 • „Widzialne historie”, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy, w  ramach projektu „Szklarnia”  2008.
 • „Zasłona” (dyplom na ASP) - instalacja w prywatnym mieszkaniu, Dopiewo k.Poznania 200
 • Wystawa „Równa się/ist gleich”, Galeria Nord – Berlin 2007.
 •  ”Album” w ramach Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko” –  Bałtycka Galeria Sztuki, Ustka 2006
 •  „Pierwsi Kosmonauci” (instalacja) w ramach festiwalu Musica Genera (wspólnie z Pawłem Kulą)  –  tereny Łasztowni, Szczecin 2005
 • „Kolory dotykalne” w ramach projektu Julie Schneider „Galerie Automatique” –  Szczecin, Berlin, Strasbourg 2005.