Jestem Rzeką _I am The River / Przemiany Festival 2011

Przebywanie w pobliżu wody może łączyć się z różnymi koncepcjami dotyczącymi  rzeczywistości. W tym warsztacie rzeka jest inspiracją, ponieważ funkcjonuje jako metafora płynności świata rzeczy.
Na karteczce napiszcie kilka słów dotyczących przyszłości, planów, marzeń, celów. Wybierzcie jedno najważniejsze słowo i znajdźcie kolor, który najbardziej mu odpowiada. Nalejcie do fiolki wodę z rzeki i zabarwcie ją wybranym kolorem. Naklejcie na nią karteczkę. Ten drobny przedmiot to próbka rzeki zapłodnionej marzeniem; czymś, co potencjalnie może się wydarzyć.

I am the River
Staying by the river can bring different ideas about reality. During these workshops the river, as a metaphor for the fluid world of objects, will be our inspiration.
Write down a couple of things about the future, your plans, dreams and goals. Pick up the most important thing and find a colour that corresponds with it in the best way. Fill a vial with the water from the river and add some colouring. Attach your word to the vial.
This small item is a sample of the river to which a dream has been attached, something that could potentially happen…