Light/ Dark - Remake

Maria Stafyniak/ Paweł Kula remake performensu Mariny Abramivić i Ulaya Ligt/Dark z 1977 roku. 
Performens odbył się dzięki inicjatywie Ryszarda Ziarkiewicza (Galeria >Scena< w Koszalinie)
http://galeriascena.pl/

Maria Stafyniak/Paweł Kula, remake of Marina Abramović's and Ulay's performance Light/Dark from 1977. The performance took place thanks to initiative of Ryszard Ziarkiewicz (>Scena< gallery in Koszalin)
http://galeriascena.pl/